ТР Машин Груп

е инженерингова компания специализирана в сферата на отпадъците и алтернативните енергийни източници. Фирмата осъществява своята дейност основно в България, Гърция, Румъния, Турция и другите балкански страни. Ние сме представители на три машиностроителни компании от Турция, които са утвърдени в своята област. Нашите екипи имат богат опит в доставката, монтажа и сервизирането на специфично индустриално оборудване и енергийни съоръжения изработени по задание на клиента или според неговите нужди. Предлагаме комплексни решения при проектиране и изграждане на инсталации за енергийно оползотворяване на утайки от пречиствателни станции, сепариране и рециклиране на отпадъци. Предлагаме също и напълно оборудвани линии за пелетиране на различни отпадъци или дървен материал. Основните ни доставчици на оборудване са от Турция. Турските машиностроителни компании в последните години инвестираха много в модернизация и развойна дейност в техните производства и така се утвърдиха като добър балансьор по оста „Цена – Качество“. Опитът, който сме натрупали в различни проекти, ни дава увереност да поемем управлението на цялостен инвестиционен проект на даден клиент или да го консултираме в процеса на  реализиране на неговите инвестиционни намерения. Гарантираме спокойствието на нашите клиенти при реализиране на техните инвестиции.

Ние правим нещата така, че да се случват. Предизвикателствата са най-големият ни стимул за развитие.
Мустафа Ахмедов
Изпълнителен Директор

Партньори на ТР Машин груп ЕООД

TUFEKCIOGLU

ЕНЕРКОН

СР ИНЖЕНЕРИНГ

© Всички права запазени 2019.