IFAT EURASIA 2019

И през 2019г. INEVA беше единствената технологична компания която представи решение за пълно оползотворяване на утайките от ПСОВ и генериране на енергия в резултат на процеса на оплзотворяване. Това обеснява и засиленият интерес на посетителите от различни страни. На щанда гостите от балканските страни бяха посрещнати от инж.Мустафа Ахмедов, управител на ТР Машин груп ЕООД в качеството на ексклузивен предстваител за региона. Радваме се, че имахме възможността да се запознаем и с нови потенциални клиенти от Гърция, България и Румъния.

IFAT EURASIA е изложението на което се срещат технологични компании, експерти и клиенти от различни Азиатски и Европейски страни. Най-значимото годишно събитие за секторите вода, околна среда и рециклиране.

© Всички права запазени 2019.