INEVA взе участие в EXPOAPA 2017. 

 

EXPOAPA – е най-престижното изложение на водния сектор, което ежегодно се организира от Румънската асоциация по водите.

Щандът на INEVA бе посетен от десетки експерти и директори на ВиК дружества както от Румъния, така и от посетители от съседни страни. Изложението традиционно е събитието на което водният сектор си дава годишна среща, обсъжда стратегии за развитие и следи тенденциите в технологиите… 

EXPOAPA 2017 беше много ползотворна за INEVA и регионалния й представител ТР Машин груп ЕООД. Проведохме срещи с ръководствата на Румънската асоциация по водите и някои от големите водни оператори в страната. Румъния е много стриктна в спазването на законите за опазване на околната среда. Ние като екип поехме ангажимент да им помагаме с нашата експертиза и да им предоставяме технологии за по-ефективно управление на водните ресурси. 

© Всички права запазени 2019.