Управление на проекти и консултиране

Опитът, който сме натрупали в различни проекти, ни дава увереност да поемем управлението на цялостен инвестиционен проект на даден клиент или да го консултираме в процеса на реализиране на неговите инвестиционни намерения.
Екипите ни са работили по проекти за оползотворяване на отпадъци, биогаз инсталации, когенерационни съоръжения, възобновяема енергия и енергийна ефективност. Изграждане на фабрики в леката и тежката промишленост, включително три пивоварни, отоплителни инсталации за биомаса, вятърни и PV електроцентрали и др.

Консултирали сме проекти за изграждане на инсталации за енергийно оползотворяване на утайки от ПСОВ, за третиране на биоразградими отпадъци, за рециклиране на отпадъци, за извличане на биогаз, повишаване на енергийната ефективност в предприятя, внедряване на алтернтативни енергийни източници в индустрията и проекти за производство на зелена енергия.
Разполагаме с високо квалифицирани специалисти в областта на опазването на околната среда, управление на отпадъци, рециклиране, енергийна ефективност и алтернативни енергийни източници.

ТР Машин груп ЕООД предлага пълен инженеринг на вашите инвестиционни проекти. При нас получавате цялостни решения за вашите идеи. Гарантираме спокойствието на нашите клиенти при реализирането на техните инвестиции.

© Всички права запазени 2019.