Сушилни за дървесен чипс

Изсушаването на дървесната маса е ключов етап от процеса на производство, който осигурява високо качество и калоричност на пелетите. Ако изсушаването не е извършено до достатъчно ниска влажност, то тогава пелетните гранули няма да са добре оформени и не горят ефективно, което освен ниска енергийна ефективност ще причини и проблеми за котлите, в които се използват тези дървесни пелети. Гарантирането на ниските нива на влага, запазвайки количествата на лигнин в суровината, е предпоставка за качествена продукция.

Ротационни, 4-зонни цилиндрични

Тези сушилни са предвидени за равномерно изсушаване на по-големи количества дървесна маса. Дървесните частици се изсушават етапно в отделенията на сушилнята, като първоначално сушенето е с най-ниска скорост. Потока от горещ въздух преминава през центъра на цилиндъра, като частиците дървесина преминават през него, падайки от високо. Всяка следваща зона на машината е с по-малък вътрешен диаметър и по този начин се увеличава скоростта на сушене. Изсушените частици преминават напред под въздействието на въздушния поток, а влажните, поради по-голямата си тежест, остават докато се изсушат. Изсушените частици излизат от системата, без да бъдат прекалено нагрети. Принципа на работа на този тип сушилня, гарантира еднакви стойности на влага на различни по размер частици.Това е особено важно, ако целта е изсушаване на дървесен чипс с по-едри частици.

Лентови

Принципа на работа на тези сушилни е изсушаването, посредством топъл въздух ,на хоризонтално движещи се върху лента дървесни частици. Чрез вентилатори се подава въздух, който се затопля от топлогенератор. Въздушния поток се наглася на такава скорост/според големината на частиците/, че суровината „виси” във въздуха над лентата, преодолявайки гравитационните сили. В същото време дървесната маса се движи към изхода на машината, като времето на сушене варира от 30 до 120 секунди. В края на лентата се подава студен въздух, който охлажда суровината. Същевременно циклон и филтър, свързани към сушилнята, събират прахта от системата за оползотворяването и. Този тип сушилни са подходящи за изсушаването на по-малки по размер дървесни частици.

В зависимост от големината на частиците, плътността на частиците, дебита на потока и влагата на суровината на входа на системата, лентовите сушилни се проектират като комплексна система.

© Всички права запазени 2019.