Пелет преса с плоска матрица

ТР Машин груп предлага плоско-матрични преси за гранулиране. Нашите преси са проектирани да произвеждат висококачествени продукти от разнородни видове дървесина. Използват се плоски матрици за екструдирано уедряване.
Екструдираното уедряване чрез плоски матрици е доказано икономичен метод, дори и при използване на най-твърдия дървесен чипс. Крайният продукт се нарича пелет. Мелещите ролки и перфорираните резачи са важни елементи в производството на пелети. Предварително грубо смлените продукти се зареждат вертикално от горната страна на пресоващите ролки, които образуват слой от продукта върху матрицата. Ролките преминават върху този слой като пресоват материала.

Процес на пресоване на пелети в плоска матрица
Процес на пресоване на пелети в плоска матрица

Пресоването става в цилиндричните отвори на матрицата

 • Заваляне под хидравлична преса, движи се на ляво
 • Материалът, разположен от горната страна на матрицата, се гранулира.
 • Пресованият материал се изтласква в отворите
 • Острие отрязва пелетите на желаната дължина.

Когато материалът се оформи в отворите, налягането се увеличава постоянно, така че оформените цилиндри от материала да се освободят в отворите надолу. За да се постигне това силата на триене на пелетите в отворите не трябва да надвишава налягането на ролките.
За да се осигури по-добро пресоване и заглаждане на продукта, специална хидравлична система регулира кухината между матрицата и ролките, за да предотврати триене метал в метал, което може да доведе до нежелано захабяване на матрицата и ролките. Ролките преминават през всеки от отворите по няколко пъти в секунда, за да се осигури преминаването на пелетите през отворите на процепите.
Отделните слоеве материал пресован в отворите на матрицата формират безкраен сноп, който може да се нареже от долу на желаната дължина посредством регулиращи се ножове. Целта е да се произведе хомегенен пелет, който не издава наслоената структура и запазва издържливостта си дори и след механичен стрес. Постигането на тази цел е повлияно от много фактори.

Компресия на материала (регулируема)
Съдържание на влага в материала за пелетиране
Паропреработка - количества на парата
Брой и размери на ролките
Диаметър на матрицата и брой ефективни отвори
Дължина, диаметър и форма на отворите
Разстояние между ролките и матрицата "h"
Мощност на задвижващия мотор
Скорост на цилиндрите
Съхнене на пелетите
Охлаждане на пелетите

Компоненти на пелет пресата

 1. Зареждане

 2. Разпределител на материал

 3. Хидравлична система на пресоване

 4. Въртяща глава

 5. Ролки

 6. Матрица (плосък диск за правене на пелети)

 7. Главна ос

 8. Система на плъзгащи остриета

 9. Основно тяло

 10. Изпускателен отвор за пелети

 11. Редуктор

 12. Мотор

Според вида на материала за пелетиране, диаметъра на матрицата, обхвата на перфорираната повърхност и ширината му могат да варират.

Захранване с материал

Материалът се захранва директно, вертикално от горната страна без никакви дефлектори и без механически помощни средства. Следователно за материали като стърготини, които имат ниска обемна плътност, не съществува риск от задръстване, заради неравномерното разпределение.
Нашите преси имат по-широк захранващ отвор, важно особено за материали с ниска обемна плътност, подходящи за дървени стърготини.

Въртяща глава

Въртящата глава формира звено, което се състои от завъртаща се ос и редуващи се отвесни ролки. Броят на отворите, диаметър, ширина, форма (цилиндрича или конусовидна) и повърхността на ролката са подбират в съответствие с материала за гранулиране. Средна скорост на завъртане е 2.4-2.6 m/s. Системата за регулиране на хидравличната въртяща се глава (виж фиг.3) спомага за оптимизирането на разстоянието между ролките и матрицата по време на експлоатация. Следователно дебелината на пласта материал може да се приспособи, за да се постигне най-икономичния капацитет за пресоване.
Фиг.3: Хидравлична система на ролките и матрицата

Система за регулиране

 • Разстоянието между ролките и матрицата е настроено към „h“.
 • Хидравлично налягане е настроено към „F force“.
 • Налягането е осигурено.
 • Материалът за пелети се захранва отгоре.

Настройки

 • Ако натоварването върху мотора е голямо, производството на пелети се намаля.
 • Ако натоварването е ниско, производството на пелети се увеличава.
 • Ако моторът е пренатоварен, пресата спира автоматично и дава грешка.
 • Налягането и скоростта подлежат на регулиране.

Системата за хидавлично пресоване дава възможност да се промени разстоянието между ролките и матрицата по време на експлоатация. По този начин дебелината на слоя на продукта може да се регулира, а работата продължава без прекъсване.

Дебелината на матрицата, броя на отворите, форма, диаметър и ширина на валячното трасе може да варира според материала на обработка. Високоспецифичен резултат с ниска консумация на енергия е сред другите фактори определени от периода на задържане на материала в ефективните отвори. Колкото е по-малък периода на задържане, толкова по-меки са буците и прочие, колкото е по-висок резултатът, толкова е по-ниско качеството на гранулите. За да се избегне това, дължината на ефективните двигатели може да се удължи до изчерпване на пълна мощност. Колкото са по-дълги отворите, толкова е по-голям рискът от задръстване на ролките. За това е препоръчително да се максимизира броя на дисковите отвори, за да не се наруши налягането.

Перфорираната повърхност на матрицата варира от 15 до 30 см² за КW мощност, зависещо от типа материал за гранулиране и целите на ползване.

Дискът е закрепен за пресата само с клинове. Това минимизира риска от счупване на модул.

Въртящата глава е поставена свободно на главната ос и е свързана със скоби за тялото на матрицата. От горната част тя се държи от регулируеми хидравлични муфи. Ето защо модулите могат да се подменят лесно и бързо, защото не е нужно да се разхлабват болтове или скоби, с изключение на хидравличната муфа. Въртящата глава и диска могат да се свалят лесно с електрическо мотовило и могат да се подменят без да е необходимо почистване на вътрешността.

© Всички права запазени 2019.