Технологични Линии

ТР Машин груп ЕООД, познавайки спецификите и детайлите на производствения процес на пелети, си партнира с водещи фирми в бранша. Ние предлагаме решения според нуждите на клиента, като осигуряваме качествено изпълнение „до ключ” на технологични линии за производство на пелети. Предлагаме комбинация от съвременни технологични решении и ефективност на производствения цикъл, с минимум разходи за експлоатация на производствената система.

Проект за 2 т_ч. производство на пелети

© Всички права запазени 2019.