ЛИНИИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ПЕЛЕТИ

Пелетите от дървесина представляват дървесна маса, която преминавайки през различни етапи на обработка, като смилане на едро (чипс), сушене и смилане на дребно, се пресова в специална преса при висока температура и налягане. В края на производствения етап, готовият продукт има цилиндрична форма, с диаметър 6 мм и дължина до 30 мм.

Пелетите са много по-ефективни и по-екологични в сравнение с масово използваното твърдо гориво. В сравнение дори с модерните печки на дърва, уредите за отопление на пелети са до пет пъти по-ефективни. Те са сред най-използваните биопродукти и спадат към възобновяемите източници на енергия, тъй като се получават основно от отпадна биомаса. Този вид гориво има по-ниско съдържание на влага- между 8% и 10%, калоричността му е между 3800 и 4200 ккал/кг., в сравнение с дървата за огрев, които имат калоричност до 3500 ккал/кг.

Използването на пелетите, като гориво има редица предимства пред твърдото гориво:

  • изискват по-малко пространство за складиране;
  • поради високата им калоричност са необходими по-малки количества от тях – до 5 пъти по-малко спрямо твърдите горива;
  • при горенето им се отделя по-малко количество въглероден диоксид, сажди и пепел;
  • възможностите за автоматизиране на процеса на горене при уредите за отопление на пелети са много по-големи

От 2010г., с приемането на европейския стандарт EN 14961-2, се предвиждат еднакви изисквания в Европа за дървесни пелети. Той предвижда нови изисквания към пелетите, включително дължина, диаметър, пепел, съдържание на влага и др. С него се въвежда нов сертификат ENplus за пелети, използвани в котли за битова употреба, и EN-B за промишлени пелети, използвани в промишлени котли. ENplus има 2 класа за качества А1 и А2. В клас А1 са въведени най-строги ограничения за съдържание на пепел в пелетите- до 0.7%. В клас А2 съдържанието на пепел е до 1,5%. За промишлените пелети сертификата EN-B е със значително намалени ограничения – при тях съдържанието на пепел може да е до 3,5%.

© Всички права запазени 2019.