Технологии за рециклиране

Рециклирането е процес, при който отпадъците се преработват така, че да се произведе суровина, която да бъде използвана за производство на нови продукти. Процесът на рециклиране допринася за спестяване на необработените суровини, от една страна и намаляване на количествата отпадъци и замърсяване на околната среда, от друга и поради това технологиите за рециклиране са важни както във финансов, така и в екологичен аспект.

Предлагаме технологии за рециклиране на различни видове отпадъци. Заедно можем да превърнем отпадъците ви в суровина.

© Всички права запазени 2019.