Оползотворяване на утайки от ПСОВ

От отпадъци към енергия

Утайките от градските или индустриални пречиставателни станции за отпадни води са много сериозен проблем и с всеки изминал ден тяхното количество расте. Съгласно Европейските нормативни документи за управление на утайки, през 2020г. се забранява тяхното депониране и 100% трябва да се оползотворяват. С оглед на сериозното количество на фосфор съдържащо се в утайките и следвайки европейските и световни тенденции, преди каквото и да било третиране трябва да се гарантира извличането на му от тях, а най-ефективният и икономически изгоден начин за това е извличането на фосфор от пепелта образувана в резултат на изгаряне на утайки.

ТР Машин груп ЕООД е ексклузивен представител на INEVA, която се занимава с прокетиране и изграждане на исталации за енергийно оползотворяване на утайки от ПСОВ. Иновативната технология на INEVA позволява оползотворяване на утайките без предварително изсушаване. Технологията ни е базирана на добре познатия и одобрен от Европейската Комисия метод – изгаряне в кипящ слой от пясъчен тип. INEVA има изключително ефективна технология с която гарантира минималните количества емисии и производство на енергия в резултат на процеса на оползотворяване. Генерираната енергия е във вид на пара, която може да се превърне в зелена ел. енергия чрез парна турбина.

За по-подробна информация: inevaturkiye.com.tr

© Всички права запазени 2019.