„Устойчиви решения за управление на водите 2017“

INEVA стана Златен спонсор на международната регионална конференция „Устойчиви решения за управление на водите 2017“ организирана между 15-17 май 2017 г. в Букурещ, Румъния.

Международната регионална конференция „Устойчиви решения за управление на водите 2017“ организирана от Румънската асоциация по водите АРА събра политици и експерти от водния сектор под един покрив. Конференцията се проведе в сградата на Парламента на Румъния с участието на министри и ръководители на ключови държавни структури от водния сектор. Основните акценти на конференцията бяха ефективното управление на водните ресурси и опазването на оклната среда.

Инж.Мустафа Ахмедов – изпълнителен директор на ТР Машин груп ЕООД, представи на участниците една иновативна и много ефективна технология за оползотворяване на утайки от ПСОВ изобретена от INEVA. Технологията на INEVA предизвика силен интерес от страна на експертите в бранша. Оползотворяването на утайките без изсушаване и генериране на голямо количество енергия бе доста впечатлаващо за аудиторията… Да, ние го можем!

Да, ние го можем!

© Всички права запазени 2019.