ДЕВЕТА МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ БУЛАКВА 2017 СИНЯ КРЪГОВА ИКОНОМИКА

ИНЕВА беше основен спонсор на Девета международна конференция БУЛАКВА 2017 организирана от Българска Асоциация по Водите.

ТР Машин Груп в качеството си на ексклузивен представител на ИНЕВА взе активно участие в конференцията. Тази година темата на конференцията беше „Синя кръгова икономика“. Основен акцент в изкаванията на вице-премиера и ресорните министри бе важостта на проблема с опазването на околната среда и задълженията ни като страна членка на ЕС. Утайките от ПСОВ за пореден път бяха определени като източник на енергия, а не отпадък.

© Всички права запазени 2019.