Втора национална конференция "Оползотворяване на утайките от ПСОВ" - 2018г.

Утайките от ПСОВ са сериозен проблем. ИНЕВА подкрепя всяка инициатива на Българската асоциация по водите свързана с утайки и този път ние бяхме основен спонсор на Националната конференция „Оползотворяване на утайките от ПСОВ“, която се проведе на 27 – 28 септември 2018 г. / Старосел – Пловдив. Управителят на ТР Машин Груп ЕООД инж.Мустафа Ахмедов представи на участниците данни на световни здравни и екологични организации които изследват ефекта от наторяването на земеделски площи с утайки и нерегламентираното изхвърляне на утайки от ПСОВ. Показахме и как утайките от сериозен проблем могат да се првърната в добър източник на енергия. Опазването на околната среда е нашата мисия!

© Всички права запазени 2019.