Българска асоциация по водите организира посещение на инсталации на INEVA

Българска асоциация по водите организира посещение на част от инсталациите на INEVA в гр. Бурса през 13-15 юли 2016г. В делагацията от експерти имаше представители на Комисията за енергийно и водно регулиране КЕВР, Софийска вода, ВиК Варна и БАВ. Делегацията бе водена лично от председателя на БАВ инж.Иван Иванов.

Експертите имаха възможността обстойно да разгледат и да се запознаят в детайли с технологията на INEVA. Те видяха инсталациите в работен режим и получиха уверението на местните оператори на съоръженията, че технологията е изключително надеждна и ефективна.

Участниците в делегацията останаха удовлетворени от това което видяха „Надяваме се и в България скоро да започне изграждането на такива модерни инсталации“ бяха част от коментарите им…

© Всички права запазени 2019.